Doradztwo i audyt

"Darmowa" energia

Energia elektryczna pochodząca z OZE (odnawialnych źródeł energii), czyli energia ze słońca, energia z wiatru, energia z powietrza, energia oceanu lub energia z ziemi nazywana jest często „darmową energią”. 
Czy tak jest rzeczywiście?

sdr

Rzeczywiście – nie trzeba płacić Słońcu aby świeciło, wiatrowi aby wiał, oceanowi aby falował czy Ziemi aby grzała. Niestety stosunkowo kosztowne jest przetworzenie ww. rodzajów energii na energię elektryczną lub cieplną, którą da się efektywnie wykorzystywać, przesyłać, sprzedawać, itp. Koszt wynika z konieczności budowy i utrzymania odpowiedniej infrastruktury technicznej: paneli solarnych dla słońca, wiatraków (turbin wiatrowych) dla wiatru, turbin dla fal oceanicznych i pomp ciepła dla energii cieplnej pochodzącej z ziemi.

Konieczność poniesienia tych wydatków z jednej strony, a możliwość czerpania korzyści z „darmowej energii” z drugiej czyni wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zwyczajną INWESTYCJĄ. I tak jak każdą inwestycję należy ją rozpatrywać pod kątem: opłacalności, okresu zwrotu, ryzyka, przepływów pieniężnych, itp.

OCEAN ANALYTICA

Doradzamy inwestorom: przedsiębiorcom, funduszom inwestycyjnym, firmom produkcyjnym i usługowym, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, rolnikom, osobom fizycznym, jak korzystać z czystej energii pochodzącej z OZE, aby było to OPŁACALNE.

Doradzamy inwestorom planującym budowę instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby – analizujemy konsumpcję, dobieramy optymalną wielkość instalacji pod kątem zwrotu z inwestycji, świadczymy doradztwo projektowe i techniczne na każdym etapie inwestycji.

Instalacje nastawione na produkcję energii elektrycznej na sprzedaż (tzw. farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe) zazwyczaj przekraczają moc 0,5MW. Pomagamy inwestorom w zbudowaniu modelu biznesowego, a następnie wspieramy na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Nasze usługi

Energia elektryczna na własne potrzeby

Naszym klientom doradzamy jak dobrze inwestować w czystą energię

CZY WIESZ, ŻE:

 • Instalacja PV pokrywająca całe chwilowe zapotrzebowanie na prąd Twojej firmy nie
  jest opłacalna? 
 • Praktycznie żadna instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania na energię Twojej firmy?
 • Firmom oferującym fotowoltaikę często zależy na sprzedaży jak największych instalacji?
 • Proponowana wielkość instalacji PV zrobiona w oparciu o średnioroczne zapotrzebowanie na prąd może się różnić od tej zrobionej w oparciu o rzetelne dane nawet o… 500%!!!
Decyzja o inwestycji w OZE to decyzja biznesowa – podejmij ją w oparciu o rzetelne dane i wiedzę fachową! Pomożemy Ci w tym.

Unikalna metodologia - trafne prognozy

Analiza opłacalności inwestycji w PV​

Na podstawie milionów pomiarów produkcji i konsumpcji energii elektrycznej w obiektach o bardzo zróżnicowanym profilu zużycia opracowaliśmy unikalną metodologię pozwalającą na trafne prognozowanie zwrotów z inwestycji w mikroelektrownie PV

DZIĘKI NASZYM ANALIZOM:

 • Zainwestujesz w instalację optymalną pod względem zwrotu z inwestycji (NPV), uwzględniając inne czynniki, jak np. miesięczny lub roczny koszt opłaty za energię elektryczną, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
 • Precyzyjnie ocenisz opłacalność wzbogacenia instalacji PV w magazyn energii
 • Uzyskasz maksymalny zysk z inwestycji w instalację PV
 • Najlepiej wykorzystasz swoje zasoby
 • Zminimalizujesz ryzyko inwestycyjne
 • Unikniesz poniesienia nadmiernych kosztów inwestycji w zbyt dużą instalację
 • Podejmiesz świadomą decyzję biznesową na podstawie rzetelnych danych
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę do prowadzenia równorzędnych negocjacji z firmami instalacyjnymi
 • Lepiej zrozumiesz jak funkcjonuje Twoja firma pod względem zużycia energii elektrycznej

NASZE ANALIZY UWZGLĘDNIAJĄ:

 • Charakterystykę zużycia energii elektrycznej w oparciu o pomiary w 10-sekundowych cyklach: zużycie roczne, zużycie miesięczne, zużycie tygodniowe, dobowe, chwilowy pobór mocy, okresy nadmiernego zapotrzebowania względem produkcji lub nadmiernej produkcji względem zużycia
 • Charakterystykę produkcji energii elektrycznej: zróżnicowaną produkcję w różnych porach roku, okresy produkcyjne w ciągu doby, nasłonecznienie w różnych rejonach geograficznych
 • Charakterystykę rynku energetycznego: bieżące ceny prądu, prognozowane ceny prądu, wysokość ew. opustów, ceny odkupu energii od podmiotów gospodarczych
 • Czynniki biznesowe: cenę pieniądza w firmie, cash-flow, koszty utraconych możliwości

Nasze usługi

Energia elektryczna na sprzedaż

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego w budowę elektrowni słonecznych (tzw. farm fotowoltaicznych)

System fotowoltaiczny wykorzystuje panele słoneczne, z których każdy zawiera kilkadziesiąt ogniw słonecznych. Ogniwa wytwarzają energię elektryczną. Elektrownie słoneczne lub inaczej farmy fotowoltaiczne – czyli instalacje, których celem jest produkowanie energii elektrycznej na sprzedaż – składają się zwykle zInstalacje fotowoltaiczne mogą być naziemne, dachowe, ścienne lub pływające. Panele można zamocować na stałe lub na tzw. trackerach, czyli na urządzeniach, które pozwalają panelom „śledzić” ruch słońca po niebie i utrzymywać optymalny kąt padania promieni słonecznych.

Na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznych naszym najważniejszym celem jest jej optymalne dopasowanie do potrzeb Klienta i warunków środowiskowych. Wspólnie z naszymi Klientami odpowiadamy na pytania:

 • Jaka będzie optymalna moc instalacji? (stopa zwrotu z inwestycji, koszty montażu vs. oszczędności na energii kupowanej z zewnętrznych źródeł)
 • Czy inwestycja w magazyn energii ma uzasadnienie ekonomiczne? (jak wygląda zużycie energii w okresach bez produkcji, jak wygląda krzywa zużycia)
 • Jakie będzie optymalne posadowienie instalacji? (ew. kolizje z innymi działaniami realizowanymi na terenie motażu, efekt wizualny)
 • Jaki jest optymalny sposób montażu? (bezpieczeństwo, trwałość, ew. narażenie na awarie, łatwość montażu i demontażu)
 • Czy warto inwestować w system „trackerów”? (oszczędności wynikające z optymalizacji konta padania promieni vs. możliwości i koszt instalacji trackerów, koszty obsługi trackerów)

Więcej informacji nt. naszych instalacji znajdziesz na podstronie poświęconej instalacjom PV...

Nasze usługi

Pompy ciepła

Projektujemy i budujemy systemy pomp ciepła, które doskonale uzupełniają się z naszymi instalacjami PV.

Czym jest pompa ciepła? Pompy ciepła przenoszą ciepło z jednego miejsca do drugiego. Powietrzne pompy ciepła przenoszą ciepło między powietrzem na zewnątrz domu a powietrzem wewnątrz, podczas gdy gruntowe pompy ciepła (znane jako geotermalne pompy ciepła) przenoszą ciepło między gruntem na zewnątrz a powietrzem w domu. Nasza firma specjalizuje się w powietrznych pompach ciepła. Jednak w uzasadnionych przypadkach rekomendujemy geotermalne pompy ciepła. Wówczas posiłkujemy się wiedzą i doświadczeniem naszych partnerów biznesowych.

Pompa ciepła to wszechstronny, wydajny system chłodzenia i ogrzewania. Dzięki zaworowi rozdzielającemu pompa ciepła może zmieniać przepływ czynnika chłodniczego i ogrzewać lub chłodzić dom. W zależności od bieżącej potrzeby ciepło jest pompowane z jednego miejsca do drugiego (z zewnątrz domu do środka w zimie i ze środka domu na zewnątrz w lecie).

Najważniejszy w montażu pompy ciepła jest odpowiedni dobór jej mocy grzewczej w stosunku do zapotrzebowania na energię cieplną danego budynku. Prawidłowe wyliczenie tego zapotrzebowania wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania.

Więcej informacji nt. naszych instalacji znajdziesz na podstronie poświęconej pompom ciepła...

Fotowoltaika

Projektujemy i budujemy instalacje fotowoltaiczne o rozmiarach od 3 kWp do 2 MWp i większe - również wyposażone w magazyny energii.

Fotowoltaika "Zrób to sam"

Naszym klientom oferujemy zestawy paneli fotowoltaicznych o zróżnicowanych mocach do samodzielnego montażu.

Pompy ciepła

Projektujemy i budujemy systemy pomp ciepła, które doskonale uzupełniają się z naszymi instalacjami PV.

Doradztwo i audyt

Mamy dużą wiedzę i doświadczenie nie tylko w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zmieniając świat pomagamy Wam realizować Wasze cele: osobiste i biznesowe.

Nasze usługi

Nowoczesne rozwiązania w zakresie "czystej energii"

Kontakt

Strony

Znajdziesz
nas na...

Strona w przebudowie.
Zajrzyj do nas niebawem!

Zmieniaj świat z nami!

Chcemy żyć w lepszym, zdrowszym i piękniejszym świecie!

Kontakt

Strony

Znajdziesz
nas na...