Nasze produkty i usługi

Czysta energia

Czysta energia to energia pochodząca z odnawialnych, zeroemisyjnych źródeł, które podczas użytkowania nie zanieczyszczają atmosfery, a także energia zaoszczędzona dzięki podnoszeniu efektywności energetycznej.

pexels-snapwire-691458-orange

Ocean Energy działa na styku trzech obszarów: czystej energii, zielonej energii i energii odnawialnej

Czysta energia to energia pozyskiwana ze źródeł, które nie wydzielają zanieczyszczeń powietrza. Zielona energia to energia pozyskiwana ze źródeł naturalnych. Wreszcie energia odnawialna to energia pochodząca ze źródeł, które są stale uzupełniane. Te odnawialne źródła energii nigdy się nie wyczerpią, w przeciwieństwie do paliw kopalnych. Obejmują energię wiatrową, słoneczną, energię rzek, fal morskich i pływów, energię geotermalną i energię cieplną.

OCEAN ENERGY

Doradzamy firmom, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, rolnikom, osobom fizycznym, jak korzystać z czystej energii, aby było to opłacalne.

Projektujemy i budujemy instalacje fotowoltaiczne o rozmiarach od 3 kWp do 2 MWp i większe. Jeżeli ma to ekonomiczne uzasadnienie, to wyposażamy je w magazyny energii. 

Naszym klientom oferujemy zestawy paneli fotowoltaicznych o zróżnicowanych mocach do samodzielnego montażu. Przeprowadzamy odbiór gotowych instalacji.

Projektujemy i budujemy systemy pomp ciepła, które doskonale uzupełniają się z naszymi instalacjami PV.

Nasze usługi

Doradztwo

Naszym klientom doradzamy jak dobrze inwestować w czystą energię

CZY WIESZ, ŻE:

 • Instalacja PV pokrywająca całe chwilowe zapotrzebowanie na prąd Twojej firmy nie
  jest opłacalna? 
 • Praktycznie żadna instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebo-wania na energię Twojej firmy?
 • Firmom oferującym fotowoltaikę często zależy na sprzedaży jak największych instalacji?
 • Proponowana wielkość instalacji PV zrobiona w oparciu o średnioroczne zapotrzebowanie na prąd może się różnić od tej zrobionej w oparciu o rzetelne dane nawet o… 500%!!!
Decyzja o inwestycji w OZE to decyzja biznesowa – podejmij ją w oparciu o rzetelne dane i wiedzę fachową! Pomożemy Ci w tym.

Nasze usługi

Fotowoltaika

Projektujemy i budujemy instalacje fotowoltaiczne o rozmiarach od 3 kWp do 2 MWp i większe. Jeżeli ma to ekonomiczne uzasadnienie, to wyposażamy je w magazyny energii. 

System fotowoltaiczny wykorzystuje panele słoneczne, z których każdy zawiera dziesiąt ogniw słonecznych. Ogniwawytwarzają energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne mogą być naziemne, dachowe, ścienne lub pływające. Panele można zamocować na stałe lub na tzw. trackerach, czyli na urządzeniach, które pozwalają panelom „śledzić” ruch słońca po niebie i utrzymywać optymalny kąt padania promieni słonecznych.

Na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznych naszym najważniejszym celem jest jej optymalne dopasowanie do potrzeb Klienta i warunków środowiskowych. Wspólnie z naszymi Klientami odpowiadamy na pytania:

 • Jaka będzie optymalna moc instalacji? (stopa zwrotu z inwestycji, koszty montażu vs. oszczędności na energii kupowanej z zewnętrznych źródeł)
 • Czy inwestycja w magazyn energii ma uzasadnienie ekonomiczne? (jak wygląda zużycie energii w okresach bez produkcji, jak wygląda krzywa zużycia)
 • Jakie będzie optymalne posadowienie instalacji? (ew. kolizje z innymi działaniami realizowanymi na terenie motażu, efekt wizualny)
 • Jaki jest optymalny sposób montażu? (bezpieczeństwo, trwałość, ew. narażenie na awarie, łatwość montażu i demontażu)
 • Czy warto inwestować w system „trackerów”? (oszczędności wynikające z optymalizacji konta padania promieni vs. możliwości i koszt instalacji trackerów, koszty obsługi trackerów)

Więcej informacji nt. naszych instalacji znajdziesz na podstronie poświęconej instalacjom PV...

Nasze usługi

Fotowoltaika "Zrób to sam"

Możesz oszczędzić na pracy instalatorów!

Naszym klientom oferujemy zestawy paneli fotowoltaicznych o zróżnicowanych mocach do samodzielnego montażu. Każdy zestaw zawiera komplet elementów dopasowanych do montażu na określonej nawierzchni dachu lub na gruncie. Do zestawu dołączamy wyczerpującą instrukcję montażu. Każdą samodzielnie zamontowaną instalację testujemy, dokonujemy odbioru i podłączamy do sieci.

Pamiętaj! Praca z instalacjami eletroenergetycznymi stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Wymaga odpowiednich: wiedzy, doświadczenia i uprawnień. Dodatkowo instalacja paneli odbywa się często na wysokości.

Prawidłowy montaż instalacji PV warunkuje nie tylko jej bezpieczeństwo, ale również jej efektywność i estetykę. Mając to na uwadze zastanów się czy warto samodzielnie montować panele fotowoltaiczne? Krytycznie oceń swoje możliwości. Jeżeli podjąłeś decyzję na TAK, to:

 • Przygotowana przez nas instrukcja montażu instalacji PV „Zrób to sam” wskaże Ci kolejne kroki, zasady montażu, najczęściej popełniane błędy.
 • Nasi doradcy odpowiedzą na ew. pytania i wątpliwości.
 • Na koniec montażu przyjadą do Ciebie dokonać kontroli instalacji i jej odbioru.

Nasze usługi

Pompy ciepła

Projektujemy i budujemy systemy pomp ciepła, które doskonale uzupełniają się z naszymi instalacjami PV.

Czym jest pompa ciepła? Pompy ciepła przenoszą ciepło z jednego miejsca do drugiego. Powietrzne pompy ciepła przenoszą ciepło między powietrzem na zewnątrz domu a powietrzem wewnątrz, podczas gdy gruntowe pompy ciepła (znane jako geotermalne pompy ciepła) przenoszą ciepło między gruntem na zewnątrz a powietrzem w domu. Nasza firma specjalizuje się w powietrznych pompach ciepła. Jednak w uzasadnionych przypadkach rekomendujemy geotermalne pompy ciepła. Wówczas posiłkujemy się wiedzą i doświadczeniem naszych partnerów biznesowych.

Pompa ciepła to wszechstronny, wydajny system chłodzenia i ogrzewania. Dzięki zaworowi rozdzielającemu pompa ciepła może zmieniać przepływ czynnika chłodniczego i ogrzewać lub chłodzić dom. W zależności od bieżącej potrzeby ciepło jest pompowane z jednego miejsca do drugiego (z zewnątrz domu do środka w zimie i ze środka domu na zewnątrz w lecie).

Najważniejszy w montażu pompy ciepła jest odpowiedni dobór jej mocy grzewczej w stosunku do zapotrzebowania na energię cieplną danego budynku. Prawidłowe wyliczenie tego zapotrzebowania wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz wykorzystania specjalistycznego oprogramowania.

Więcej informacji nt. naszych instalacji znajdziesz na podstronie poświęconej pompom ciepła...

Fotowoltaika

Projektujemy i budujemy instalacje fotowoltaiczne o rozmiarach od 3 kWp do 2 MWp i większe - również wyposażone w magazyny energii.

Fotowoltaika "Zrób to sam"

Naszym klientom oferujemy zestawy paneli fotowoltaicznych o zróżnicowanych mocach do samodzielnego montażu.

Pompy ciepła

Projektujemy i budujemy systemy pomp ciepła, które doskonale uzupełniają się z naszymi instalacjami PV.

Doradztwo i audyt

Mamy dużą wiedzę i doświadczenie nie tylko w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zmieniając świat pomagamy Wam realizować Wasze cele: osobiste i biznesowe.

Nasze usługi

Nowoczesne rozwiązania w zakresie "czystej energii"

Kontakt

Strony

Znajdziesz
nas na...